071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR).

Wie zijn er lid van de MR?
De MR van De Wereldwijzer bestaat uit drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de personeelsgeleding). Samen komen ze ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor overleg. De leden van de MR zijn drie jaar lid.

De leden van de MR schooljaar 2023-2024:

  • Natasja Verbeek: voorzitter – oudergeleding
  • Bas van Berkum: secretaris – oudergeleding
  • Rick Verhoog – oudergeleding
  • Liza Peter – personeelsgeleding
  • Daphne Nijhuis – personeelsgeleding
  • Nina Bouwman – personeelsgeleding

Wat doet de MR?
De MR vormt de schakel tussen ouders, de leerkrachten en de directie. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over belangrijke beslissingen. De MR werkt open en democratisch. Het doel is dat iedereen die betrokken is bij De Wereldwijzer op de hoogte blijft van wat er speelt en daarop kan reageren.

Welke rechten heeft de MR?
De MR heeft twee bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan altijd gevraagd en ongevraagd advies aan de directie geven. De directie is niet verplicht om elk advies over te nemen. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. De directie kan zónder de instemming van de MR zulke besluiten niet nemen.

Contact: u kunt contact opnemen met onze MR via SchouderCom.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Wereldwijzer vindt u in ons MR-reglement.

GMR
Op bovenschools-niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.