071-5314950
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Hieronder vindt u een overzicht van onze reglementen die van belang zijn voor ouders en leerlingen.

Volgens de Wet op het primair onderwijs (PO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (VO) hebben scholen een klachtenregeling en een protocol seksuele intimidatie. Daarnaast is er wetgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, die maakt dat onze organisatie een privacyreglement heeft opgesteld. Ook onderschrijven wij de code goed bestuur voor het VO en PO. In verband hiermee is een klokkenluidersregeling gemaakt en vindt u op deze pagina onder ‘Downloads’ de statuten van SCOL.

Contactpersoon voor de vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Hij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder)

Onze contactpersoon is: Justin Koemans. Bereikbaar via: 071-5314950

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: regelingen en protocollen – SCOL Leiden

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie: protocol seksuele intimidatie SCOL

Klachten

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
In de klachtenregeling vindt u alle informatie. Graag wijzen wij u op het overzicht van de te bewandelen route op pagina 19 van dit document.

Verlofaanvragen

Leerlingen in Nederland hebben leerplicht. Dat betekent dat de overheid verplichting heeft om dit voor alle leerlingen te organiseren. Het betekent ook dat ouders verplicht zijn hun kinderen onderwijs te laten volgen. Verlof is daarom slechts in dringende gevallen mogelijk. Voor het toekennen gelden wettelijke voorschriften waar de schoolleiding zich aan te houden heeft.

Om na te gaan of u buiten de reguliere vakanties verlof aan kunt vragen, volgt u de volgende link naar de website van leerplicht: https://rbl-hollandrijnland.nl/ouders/schema/. U vindt hier het stappenschema dat wij volgen om tot een beslissing te komen. Een aanvraag voor verlof kunt u doen in Social Schools. 

Protocol schorsing en verwijdering 

Het ‘Protocol schorsing en verwijdering primair onderwijs’ kunt u vinden op de website van SCOL onder ‘Downloads’. 

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

Protocol medisch handelen

Het protocol medisch handelen vindt u hier.  

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.